• slidebg1
  • slidebg2
  • slidebg2
  • slidebg2
  • slidebg2
  • slidebg2

Vēsture
SIA „Liepājas autostāvvietas ”  ir pašvaldības uzņēmums, kuru 1996. gada 20 jūnijā dibinājusi  Liepājas pilsētas dome. Uzņēmums tika dibināts kā bezpeļņas organizācija.
2004. gadā 9. novembrī tika veikta pārstrukturizācija uz Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas”.
Savukārt ar 2007. gada 30. janvāri uzņēmumam tika mainīts nosaukums no  Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas” uz  sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Liepājas autostāvvietas”.

Uzņēmuma pārvalde
SIA „Liepājas autostāvvietas” pārvalda dalībnieks, dalībnieku sapulce un valdes loceklis. Dalībnieku sapulces funkcijas pilda pašvaldības izvirzīts kapitāla daļu turētāju pārstāvis un valdes loceklis.
Kontroli pār finansiālo un saimniecisko uzņēmuma darbību un tās struktūrvienību darbību veic Liepājas pilsētas pašvaldības revīzijas daļa un revidentu firma.

Uzņēmuma dibināšanas mērķis
Uzņēmuma galvenais darbības mērķis ir uzlabot satiksmes organizācijas plūsmu Liepājas pilsētā, nodrošinot maksas autostāvvietu lietotājiem iespēju novietot savus transportlīdzekļus uz vienlīdzīgiem noteikumiem – izdarīt savas nepieciešamās darbības pilsētas centrā un dot vietu nākamajam autovadītājam. Tādējādi pilsētas centrā nodrošinot vienmērīgu satiksmes plūsmu, nepieblīvējot stāvvietas ar pastāvīgajiem transporta līdzekļiem.

SIA „Liepājas autostāvvietu” galvenie darbības pamatuzdevumi:

  • autostāvvietu ierīkošana, apsaimniekošana un uzturēšana;
  • biļešu maksas automātu uzraudzība un apkalpošana;
  • vienota autotransporta izvietojuma kārtības ieviešana;
  • stāvvietu remonta organizēšana;
  • satiksmes organizācija sadarbībā ar citām institūcijām un pašvaldības iestādēm.

Uzņēmumā strādā 9 darbinieki, kas ir sava darba profesionāļi un to ir pierādījuši darbojoties vienotā uzņēmuma komandā. To galvenais uzdevums ir radīt ērtas un viegli pieejamas autostāvvietas dažādiem lietotājiem.

Uzņēmuma darbiniekiem  ir lieli nākotnes plāni un strādājot vienoti tie centīsies tos sasniegt un realizēt pēc iespējas ātrākā laika posmā.

© 2016 SIA „Liepājas autostāvvietas”